Loading...

o priorytetach

Dobra architektura to według nas architektura kontekstualna, tzn. taka, która ściśle wiąże się z kontekstem przestrzennym i kulturowym miejsca. Naszym zdaniem tylko taka architektura może pozostać ponadczasowa i mimo zmieniających się mód, być nadal akceptowana społecznie zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym. Dlatego też nawet przy projektowaniu obiektu w pustej teoretycznie przestrzeni próbujemy dopatrzeć się aspektów mogących związać budynek z miejscem.

Niezwykle cenna jest dla nas współpraca z Inwestorem, bo naszym zdaniem dzięki niej budynek ma szanse stać się w pełni przemyślną, akceptowaną i, co niezwykle ważne, w 100% wykorzystaną przestrzenią. Choć przy takiej współpracy często należy godzić się na kompromisy i budynek koniec końców może różnić się od pierwotnych założeń projektanta, to jednak nabiera racjonalnego wyrazu oczekiwań klienta i dzięki temu staje się obiektem rzeczywistym, prawdziwym, z którym Inwestor się identyfikuje a sama architektura obiektu nabiera dobrze rozumianej wielowątkowości i łamie sztywność doktryny.

Staramy się współpracować z Inwestorem do samego końca tj. do końca realizacji budynku, bo wiemy, że na budowie Inwestor szczególnie potrzebuje porady i pomocy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, które zawsze pojawiają się w tej fazie a są wynikiem ekonomizacji, czasem racjonalizacji, zmian na etapie budowy czy błędów wykonawców. Nie skupiamy się tylko na płaszczyźnie 2D – rysunki, czy konceptualne czy techniczne, są dla nas tylko zapisem projektu, a nie celem samym w sobie. Najważniejszy jest produkt – powstały budynek, więc nie rezygnujemy z możliwości kształtowania go na etapie budowy. Budowę traktujemy jak kolejny i niezwykle ważny etap pracy architektonicznej.

W naszej pracowni projekty opracowywane są zawsze szczegółowo, bo według nas przy odbiorze architektury niezwykle istotne są detale, które nadają jej charakteru, tożsamości i spójności. Zwracamy uwagę szczególnie na te, z którymi człowiek styka się bezpośrednio przy użytkowaniu budynku /poprzez dotyk, wzrok czy słuch/ bo wierzymy, że architektura odbierana jest wszystkimi zmysłami i zarówno materiał, jego faktura, odczucie temperatury, jak i połączenie z innymi elementami / materiałami mają znaczenie i wpływ na odbiór całego budynku.