Loading...

o współpracy

Posiadamy uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i możemy świadczyć usługi architektoniczne w pełnym zakresie, tj. wykonywać:

  • projekty koncepcyjne /rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, wariantowanie projektu, opracowania 3D/
  • projekty budowlane /obowiązkowy załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę/
  • projekty wykonawcze /szczegółowe opracowanie potrzebne do realizacji i dokładnego skosztorysowania planowanej inwestycji/
  • projekty wnętrz

Współpracujemy z projektantami branży: konstrukcyjnej, instalacyjnej, elektrycznej a także projektantami zieleni i kosztorysantami i możemy koordynować cały proces inwestycyjny począwszy od uzyskania warunków zabudowy po nadzór autorski przy realizacji obiektu budowlanego.

Ponadto w zakresie naszych usług znajduje się również:

  • doradztwo projektowo-techniczne /np. przy remoncie, zmianie sposobu użytkowania budynku czy terenu/
  • doradztwo z zakresu procesu formalno-prawnego związanego z inwestycją budowlaną.